top of page
Concrete Wall

Необходими документи

1

Погребение

лична карта на покойник;

съобщение за смърт – издава се от лекар;

квитанция за платено гробно място

2

Кремация

лична карта на покойник

съобщение за смърт – издава се от лекар

разрешение за кремация – издава се от лекар.

документ удостоверяващ родствена връзка

Смъртен акт

bottom of page